ACADEMY OF HEALTH CARE MANAGEMENT

MBA ve zdravotnictví

Program MBA ve zdravotnictví je koncipován jako exekutivní program pro vedoucí pracovníky institucí ve zdravotnictví jak z řad poskytovatelů, tak i výrobců léků či zdravotnických prostředků, distributorů, lékáren, veřejných či komerčních pojišťoven, ale i státní či regionální správy, kteří se zdravotnictvím zabývají.

Curriculum jsme připravovali ve spolupráci s americkými akademickými partnery AHCM, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním exekutivního MBA vzdělávání pro lékaře a pro začínající podnikatele ve zdravotnictví. Tyto mezinárodní zkušenosti jsme doplnili o specifické informace vycházející z aktuálních lokálních potřeb.

Konference a semináře

Díky dvacetiletým zkušenostem v oblasti manažerského vzdělávání ve zdravotnictví můžeme pořádat a organizovat konference a semináře s vysokou kvalitou obsahu a špičkovým lektorským obsazením zaměřené na aktuální otázky českého zdravotnictví. Pořádáme také kurzy a semináře na míru našim zákazníkům z řad zdravotnického managementu, farmaceutických a dodavatelských společností.


LL.M. v medicínském právu, bioetice a moderních technologiích ve zdravotnictví

Postgraduální právnické studium specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR je určeno pro osoby s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu. Program umožní posluchačům učit se od předních českých odborníků na medicínské právo a bioetiku.

Novinky 

Nový běh programu MBA ve zdravotnictví bude zahájen v Praze dne 20. ledna 2023.

Zahájení dalšího běhu programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a moderních technologiích ve zdravotnictví je naplánováno na podzim 2023.

Bližší informace najdete pod jednotlivými sekcemi na horní liště.


"Akademie je platformou, na které se prolínají zkušenosti z 25 let vývoje českého zdravotnictví, moderní trendy ovlivňující zdravotní systémy v USA, v Evropě, ale i v dalších oblastech světa a osvědčená anglosaská metodologie postgraduálního vzdělávání.

Učíme naše kolegyně a kolegy jak lépe rozumět metodám řízení, vedení týmů, tvorbě dynamické strategie, právních předpisů, ekonomické analýzy a plánování, ale i marketingu, digitalizace zdravotnictví a projektového řízení ve všech oblastech medicíny. Chceme, aby naši absolventi a jejich organizace byli lepší, úspěšnější a efektivnější."


MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

předseda správní rady