AKADEMICKÁ RADA

"Záleží nám kvalitě poskytovaného vzdělávání. Složení akademické rady zajišťuje, aby poznatky předávané studentům měly mezinárodní platnost."

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.

 předsedkyně akademické rady

ČLENOVÉ AKADEMICKÉ RADY

Prof. Sharon Oswald, PhD.

Členka akademické rady AHCM

Dean, College of Business

Mississippi State University

Prof. Hector Quintanilla, PhD., CPA

Člen akademické rady AHCM

Dean, School of Business Administration

Texas Wesleyan University

Prof. Christopher Shook, PhD.

Člen akademické rady AHCM

Russel Professor of Management and Chair of the Management Department

Auburn University

Prof. Stanley Harris, PhD.

Člen akademické rady AHCM

Associate Dean for Graduate and International Programs

Auburn University College of Business

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Členka akademické rady AHCM

Ředitelka Akademie medicínského práva

Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Prof. Luca G. Brusati, Ph.D.

Člen akademické rady AHCM

Professor of Management and Scientific Coordinator

LAREM, Udine University