MBA VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Zahájení již 14. běhu studijního programu MBA ve zdravotnictví je naplánováno na září 2024 v Praze a prosinec 2024 v Ostravě. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme telefonicky nebo emailem heczkova@ahcm.cz

V  lednu 23 byl zahájen pražský běh programu MBA ve zdravotnictví a v únoru 23 regionální běh v Ostravě 

MBA ve zdravotnictví

Zdravotnictví se mění, personál je v současnosti vystaven většímu stresu. Naučte se, jak řídit zdravotnictví v době pokoronavirové, jak zvládat stres, syndrom vyhoření či nedostatek zdravotnického personálu.

Program MBA ve zdravotnictví je koncipován jako exekutivní program pro vedoucí pracovníky institucí ve zdravotnictví jak z řad poskytovatelů, tak i výrobců léků či zdravotnických prostředků, distributorů, lékáren, veřejných či komerčních pojišťoven, ale i státní či regionální správy, kteří se zdravotnictvím zabývají.

Curriculum jsme připravovali ve spolupráci s americkými akademickými partnery AHCM, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním exekutivního MBA vzdělávání pro lékaře a pro začínající podnikatele ve zdravotnictví. Tyto mezinárodní zkušenosti jsme doplnili o specifické informace vycházející z aktuálních lokálních potřeb. 

Využíváme interaktivních metod zahrnující skupinové diskuse a projekty. Klademe důraz na týmovou práci a kombinaci teorie s praxí. Hosté z praxe součástí výuky.
Každý modul je zakončen projektem, studenti dostávají hodnocení své práce.

Podmínky k přijetí ke studiu

Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské studium (minimálně Bc.) nebo adekvátní 5-letá praxe na manažerské pozici. Vyplněná přihláška.

Jak probíhá výuka

Jedenkrát v měsíci pátek - sobota ( 9:00 - 18:00, 8:30 - 17:30) v českém jazyce. Termíny jsou stanoveny již před zahájením celého programu.
Místo výuky: Vila Nový Smíchov, Radlická 19/1, Praha 5 - Anděl
Forma výuky: prezenční/online
Délka studia: cca 18 měsíců
Nabízíme možnost rozložení školného do několika splátek. Program je akreditovaný Ministerstvem školství ČR jako rekvalifikační studium. Školné je osvobozeno od DPH.Lektoři

Program je postaven na pečlivé přípravě curricula pod akademickou garancí Texas Wesleyan University. Výuku vedou čeští a zahraniční odborníci na management a podnikání ve zdravotnictví.

Mgr. Dana Mudd, PhD.

vedoucí modulů Management a organizační chování ve zdravotnictví, Efektivní řízení lidských zdrojů a Leadership a aktuální otázky řízení

Ing. Miroslav Zámečník

vedoucí modulu Zdravotnické systémy

Partner, Boston Venture Central Europe, s.r.o.

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

vedoucí modulu Management zdravotních a sociálních služeb, praktické projekty v domácích a zahraničních zdravotnických zařízeních

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

MUDr. Ivan Staněk, MBA

vedoucí modulu Řízení kvality ve zdravotnictví, akreditace, ISO, standardy, management bezpečí, měření výstupů léčby a indikátory kvality

Předseda správní rady, Spojená akreditační komise o.p.s.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, PhD.

vedoucí modulu Právní aspekty ve zdravotnictví, zákl. obchodního práva, podnikatelská a zdravotní etika

ředitelka Akademie medicínského práva

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1.LF UK v Praze

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

vedoucí modulů Aktuální otázky řízení a poskytování péče a Aplikace moderních medicínských postupů, farmakoekonomika, Health Technology Assessment

Předseda správní rady, Academy of Health Care Management

ředitel polikliniky Program Health Plus

PhDr. Jana Marková, PhD.

vedoucí modulu Ekonomika a zdravotnictví

odborný asistent, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. Jiří Vaněk, MBA

vedoucí modulu Finanční řízení a efektivita zdravotnického zařízení

Ekonomický ředitel, Alliance Healthcare, s.r.o.