NOVINKY 

AHCM bylo součástí konference Firma pro zdraví konané na půdě Senátu, kde mluvilo o účinnosti firemních prevencí

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl v hlavním sále Valdštejnského paláce 9. ročník konference Firma pro zdraví, při které již tradičně došlo k ocenění několika firem. Certifikát obdrží vždy ty firmy, které se významně zasazují o zdraví a spokojenost svých zaměstnanců. Akce byla hezkým připomenutím toho, že na zdraví záleží. Zdravý zaměstnanec je i spokojený zaměstnanec a také spokojený zaměstnavatel. Mgr. et Mgr. Oldřich Šubrt zde přednesl svou analýzu, která přítomné seznámila s konkrétními dopady programů podpory zdraví ve firmách: programy podpory zdraví přinesou státu i firmám až 135 miliard ročně.

Úvodní slovo pronesl prof. MUDr. Jan Pirk, promluvili zde také MUDr. Miroslav Palát, organizátorka akce Mgr. Yvona Hartlová nebo Margit Slimáková. Mgr. et Mgr. Oldřich Šubrt připomněl, jak je důležité firemní zdraví. Do zdraví zaměstnanců se vyplatí investovat, výsledky nepocítí jen samotný člověk, protože se cítí lépe, ale také stát i zaměstnavatelé. Programy, které podporují zdraví, zvyšují produktivitu a aktivní život, snižují pracovní neschopnost i nadprůměrnou úmrtnost a výrazně šetří náklady. Komplexní zavedení programů podpory zdraví přináší výrazné ekonomické přínosy zaměstnavatelům, ale také státu. Oběma subjektům by tyto cílené programy přinesly až 138 miliard ročně (zhruba 79 miliard státu a 60 miliard zaměstnavatelům), což činí 2,38 celkového HDP. Zároveň by jejich implementace přivedla zpátky do pracovního procesu zhruba 121 370 zaměstnanců. Nejedná se o zanedbatelná čísla, proto by se jim vyplatilo věnovat pozornost, a v konečném důsledku by českému zdravotnictví prospěla diverzifikace financování. A jak by to vypadalo v praxi? Hovoříme o modelové firmě s 1000 zaměstnanci, která by měla na pracovišti k dispozici praktického lékaře, tři fyzioterapeuty a jednoho psychologa.

Letos bylo oceněno pět firem, které se vzorně starají o své zaměstnance: Řízení letového provozu ČR s.p., HOPI HOLDING a.s., UP CZ, Český Aeroholding a.s. a AVE CZ. Řízení letového provozu ČR s.p. se zaměřuje na zdraví svých zaměstnanců soustavně a již několik let. Miloslava Mezerová informovala, že v minulosti zařídili pro své zaměstnance vyšetření zraku i kožních znamének, o obojí byl velký zájem, termín vyšetření znamének se zaplnil během chvíle. Do budoucna plánují v aktivitách pokračovat a postupně je posilovat. HOPI HOLDING a.s. několikrát ročně organizuje pro své zaměstnance preventivní očkování proti chřipce, termíny jsou v lednu a na podzim a bývají plné. Gabriela Kahounová za oceněnou firmu také zdůraznila, že zároveň dbají na to, aby na pracovišti bylo vždy čerstvé ovoce i pečivo. HOPI svým zaměstnancům na Slovensku, kteří jsou u firmy více než 3 roky, dokonce zajišťuje nadstandardní zdravotní prohlídku. A v Maďarsku a Rumunsku zase nasmlouvaní lékaři poskytují zdravotní screening, aby si jeho zaměstnanci ověřili potenciálně kritické parametry (měření krevního tlaku, vyšetření krve – cukr, cholesterol, kyselina močová, saturace kyslíkem atd.). Letiště Praha považuje péči o své zaměstnance za jednu ze svých priorit. Radka Foralová zmínila, že zaměstnanci mohou využívat saunu, dopřát si masáž a kromě dalších benefitů a investic do zdraví svých zaměstnanců chová instituce od roku 2011 včely a získala již několik zlatých medailí v soutěži Český med.

Zorganizovaný seminář o efektivitě zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny 

V úterý 30. ledna 2024 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal odborný seminář o zvýšení efektivity českého zdravotnictví, potažmo i celého hospodářství. Seminář organizovaný Academy of Health Care Management záštiťovala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké Sněmovny Zdenka Němečková Crkvenjaš a mezi zúčastěnimi byl také předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Roman Kraus.

Panelisté z řad veřejné správy, lékařů i zaměstnavatelů se shodli na nutnosti cílené prevence zdraví pro zaměstnance a jsou pro ustanovení legislativy tak, aby se zaměstnavatelé mohli podílet na primární i sekundární prevenci. Zvýšení kvality života zaměstnanců jde se zlepšením zdraví ruku v ruce. MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš tuto diskuzi uvítala, jelikož vedla k dalšímu pozitivnímu kroku k naplnění vládních plánů pro podporu prevence. MUDr. Roman Kraus zas v této iniciativě vidí možnost jak umožnit zaměstnavatelům přispívat na prevenci svých zaměstnanců nad současný legislativní rámec. Taktéž Ministerstvo zdravotnictví podpořilo legislativní kroky, které mají firmám umožní větší podíl na zdravotní péči o zaměstnance.

Jak v úterý zaznělo, Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu zákona o zdravotních službách. Návrh chce předložit v únoru k připomínkám, v létě by jej mohla projednat Poslanecká sněmovna a ideálně od roku 2025 by mohl platit. "Zdravotní stav české populace není dobrý a musíme s tím rychle něco dělat, protože jako stát přicházíme o obrovské bohatství a jako občané bychom se mohli těšit z výrazně vyšší kvality života. Systematická podpora zlepšování veřejného zdraví patří mezi největší priority Ministerstva zdravotnictví, prevence je tou nejefektivnější cestou," říká Mgr. Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví.

Odborný seminář podnítil diskuzi o důležitosti preventivní péče a jejích přínosech pro společnost – zaměstnance i zaměstnavatele. Seminář přinesl důležitá data, která ukazují jak preventivní programy podpory zdraví efektivně snižují nemocnost a přinášejí další finanční prostředky. Až třetina onemocnění je způsobena nemocemi, kterým je možné předejít včasnou prevencí. " Zavedení komplexních Programů podpory zdraví mohou snížit až o 16 % počet dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a prodloužit zdravou délku života o 1 rok. Taková opatření pak znamenají pro zaměstnavatele výrazné zvýšení efektivity a provozního zisku, jelikož mohou přivést zpět do pracovního procesu až 120 000 zaměstnanců," říká předseda správní rady AHCM MUDr. Oldřich Šubrt, Ph.D.

Toto snížení nemocnosti a prodloužení zdravé délky života by mohly přinést státu a zaměstnavatelům až 130 miliard korun ročně. Programy podpory zdraví jsou zacílené na preventabilní onemocnění, proto také vedou ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Budou zde pro všechny zaměstnance.

Makroekonomická analýza dopadů preventivních programů podpory zdraví vedené zaměstnavatelským sektorem

Snížení nemocnosti a prodloužení zdravé délky života může přinést státu i zaměstnavatelům až 135 miliard a 120 000 zaměstnanců zpátky v práci. Investice do zdraví zaměstnanců se vyplatí

Makroekonomická analýza vedená analytikem AHCM Mgr. et Mgr. Oldřichem Šubrtem přinesla konkrétní data spojená s implementací preventivních programů podpory zdraví pro zaměstnance firem. Firmám i státu mohou přinést až 135 miliard a 120 000 zaměstnanců zpět v pracovním procesu.

Pokud by preventivní programy byly implementovány u všech zaměstnanců, kterých jsou zhruba čtyři miliony, nemocnost by se snížila o 16 % dní a zdravá délka života by se navýšila o jeden a půl roku. "Veřejné finance by v tomto případě získaly 75 miliard korun a privátní sektor 60 miliard korun – dohromady by šlo tedy zhruba o 135 miliard korun, což činí téměř 2,4 % HDP. Firmám by se navíc mohlo vrátit do pracovního procesu až 120 000 zaměstnanců," říká analytik AHCM Mgr. et Mgr. Oldřich Šubrt.

Makroekonomické dopady ukazují přínos zavedení programů podpory zdraví. I přes výdaje hrazené zaměstnavateli a snížení odvodů způsobenými novými firemními výdajovými položkámi, novela přináší násobně pozitivní přínosy jak zaměstnavatelům, tak státu a veřejným rozpočtům. Nové finanční prostředky pro všechny zúčastněné strany přináší zvýšená produktivita práce zaměstnanců, a to díky snížené pracovní nemocnosti pro nemoc a prodloužení naděje dožití vážené zdravotním stavem (HALE).

Přínosy zaměstnancům nevyplývají pouze ze zkrácení doby nemocnosti, ale také ve zlepšení dostupnosti zdravotní péče a posílení prevence, jelikož programy cílí na prevenci a jsou výhradně pro všechny zaměstnance. Přínosy programů na podporu zdraví se taktéž projeví na snížení zátěže zdravotnického systému, zvýšení finační diversifikace českého zdravotnictví a posílení prostředků pro cílenou prevenci.

Mikroekonomický příklad je uveden na firmě s tisíci zaměstnanci operující ve zpracovatelském průmyslu, která by na svůj program podpory zdraví zaměstnávala jednoho praktického lékaře, tři fyzioterapeuty a jednoho psychologa. Onemocněními, kterým lze především předcházet, jsou nemoci spojené s oběhovou soustavou, trávicí soustavou, diabetem, novotvary (11 %), dále onemocnění páteře (22 %), a psychologické poruchy vyvolané stresem (5%).

Hlavní dopady makroekonomické analýzy byly představeny 30. ledna 2024 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seminář se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA a Academy of Health Care Management. Semináře se zúčastnili i další odborníci, všichni se shodli na nutnosti preventivních programů pro zaměstnance, jako i ustanovení legislativy tím způsobem, aby se zaměstnavatelé mohli podílet na primární i sekundární prevenci.


Celá analýza je k dispozici zde  

Soutěž "Českých 100 Nejlepších" 

Academy of Health Care Management byla dne 1.12. v Obecním domě slavnostně oceněna v soutěži "Českých 100 Nejlepších" v oblasti Zdraví - Vzdělání - Humanita. Soutěž byla společností Comenius letos uspořádána už po dvacáté osmé.

Manažerské vzdělávání ve zdravotnictví pro mediky a začínající lékaře

U příležitosti konference "Efektivní nemocnice 2023" jsme oficiálně představili náš nový vzdělávací program Manažerské vzdělávání ve zdravotnictví pro mediky a začínající lékaře. Více informací naleznete v přiložených materiálech, v případě dalších dotazů či zájmu o studium nás, prosím, kontaktujte.

MBA pro mediky a začínající lékaře

Zveme Vás na představení našeho nového vzdělávacího programu MBA pro mediky a začínající lékaře, které se uskuteční dne 28.11. od 17 hod.v Lobby baru hotelu Clarion v Praze-Vysočanech v rámci konference Efektivní nemocnice 2023.

LL.M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví 2023/2024

Prezenční výuka začíná už v lednu 2024. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku programu. 

Inovace v medicíně - finanční a klinické perspektivy

Rádi bychom Vás pozvali na naši další konferenci "Inovace v medicíně - finanční a klinické perspektivy", která proběhne dne 1.června 2023 v Hotelu Step v Praze a zároveň online. Program a podmínky registrace na konferenci naleznete v sekci "konference".

Inovace v medicíně - finanční a klinické perspektivy

Rádi bychom Vás pozvali na naši další konferenci "Inovace v medicíně - finanční a klinické perspektivy", která proběhne dne 1.června 2023 v Hotelu Step v Praze a zároveň online. Program a podmínky registrace na konferenci naleznete v sekci "konference".

Jak by měla vypadat dělba odpovědností a kompetencí v řízení zdravotnictví? 

Předseda správní rady AHCM MUDr. O.Šubrt se vyjadřuje v dubnovém elektronickém měsíčníku "Občan v síti" k tématu "Jak by měla vypadat dělba odpovědností a kompetencí v řízení zdravotnictví?"

ČLÁNEK ZDE


Péče orientovaná na člověka II - Možnosti implementace v ČR

V březnu proběhla další konference na téma "Péče orientované na člověka". 

Článek o setkání byl uveřejněn v Medical Tribune dne 24.4.2023. ČLÁNEK ZDE

Promoce 2023

V pátek 27. ledna 2023 jsme uspořádali další promoci pro naše studenty programů MBA ve zdravotnictví. Promoce se konala v novorenesanční Gröbeho vile v Praze 2. 

GRATULUJEME NOVÝM ABSOLVENTŮM!

Váš tým AHCM

Péče orientovaná na člověka II - Možnosti implementace v ČR

Rádi bychom Vás pozvali na naši konferenci Péče orientovaná na člověka II - Možnosti implementace v ČR, která se bude konat dne 23.3.2023 opět v Hotelu Step a ráda by navázala na úspěšný loňský seminář a představení organizace Planetree, která je celosvětovým leaderem v oblasti dokonalé péče zaměřené nejen na pacienta a jeho rodinné příslušníky, ale i na zdravotnický personál.

Více informací a program konference naleznete zde:

  PROGRAM KONFERENCE


Medidays 2023

Ve dnech 20. a 21.ledna jsme se aktivně zúčastnili Konference Medidays 2023 v Praze. MUDr.Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, promluvil na téma "Výzvy současné situace ve zdravotnictví a jak na ně jako lékař reagovat, jak je využít jako podnikatel nebo jako zaměstnanec". Děkujeme všem, kteří jste se v hojném počtu zúčastnili. Prezentace je přiložena.

prezentace AHCM

zdravotní profil země 2021 - OECD

zdraví 2030 - strat. rámec - MZČR 


Medicínské právo v roce 2022 

Děkujeme všem účastníkům, s kterými jsme se pravidelně setkávali v rámci cyklů seminářů k aktuálním otázkám ve zdravotnictví, za milá setkání a kladná hodnocení seminářů. Těšíme se na další setkávání v novém roce 2023.

Setkání absolventů, lektorů a přátel akademie

První květnový čtvrtek se nám podařilo uskutečnit přátelské setkání absolventů  programů MBA a LLM, lektorů a přátel akademie. Díky slunečnému počasí jsme mohli naše hosty pozvat na garden party v krásném prostředí zámečku  Chateau St. Havel, kde jsme si všichni užili příjemnou hudbu, dobré jídlo a opětovné shledání.  

Slavnostní promoce absolventů

28. ledna 2022 proběhla v Betlémské kapli v Praze opět slavnostní promoce absolventů MBA a LL.M. Gratulujeme! 

Medicínské právo v roce 2022

Zveme Vás na pravidelné semináře k aktuálním otázkám ve zdravotnictví.