Prezenční výuka programu LL.M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví 2023/2024 začíná už v lednu 2024. Poslední volná místa k dispozici.

LL.M. V MEDICÍNSKÉM PRÁVU, BIOETICE, OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 PŘIHLÁSTE SE DO PROGRAMU LL.M. V MEDICÍNSKÉM PRÁVU, BIOETICE, OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ 23/24. 

Kontaktujte koordinátorku programu.


LL.M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví

Postgraduální právnické studium specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR je určeno pro osoby s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu. Je určeno nejen právníkům, ale mimořádným přínos má i osobám s jiným, zejména medicínským vysokoškolským vzděláním.

Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s odbornými garanty, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh, School of Law, MUDr. Mgr. Jolanou Těšinovou, ředitelkou Akademie medicínského práva a Mgr. et Mgr. Markem Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK.


Zdravotnictví je jedno z nejvíce regulovaných odvětví. V dnešní době je znalost medicínského práva a bioetiky nezbytná pro poskytování dobré zdravotní péče, a to jak pro zdravotníky, tak i manažery nebo právníky. Studijní program LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví z vás právníky neudělá, nicméně vás naučí dvě důležité věci: Poskytne vám medicínsko-právní a bioetické znalosti, které jsou nezbytné při běžném denním provozu a za druhé vám pomůže během situací, které vám "přetékají přes hlavu". Těm z vás, kteří jste právníci, studium poskytne specializovanou znalost medicínského práva, které je komplikované a velmi často není součástí základního právního studia. Jsem ohromen vysokým stupněm odborných znalostí lektorů programu. Studenti jsou ve velmi dobrých rukou.

Prof. Alan Meisel, odborný garant programu
Ředitel Centra pro bioetiku a medicínské právo
University of Pittsburgh

Podmínky k přijetí ke studiu

Předchozí vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.)

Vyplněná přihláška

Jak probíhá výuka a koncepce studia

Jedenkrát v měsíci ve čtvrtek až sobotu ( 14:00 - 17:00, 9:00 - 18:00, 9:00 - 14:00) v českém jazyce. Termíny jsou stanoveny již před zahájením celého programu.

Místo výuky: Vila Nový Smíchov, Radlická 19/1, Praha 5 - Anděl

Forma výuky: prezenční/online

Délka studia: cca 14 měsíců

Koncepce studia:

Program se skládá ze 14 modulů (10 rezidenčních, 4 distančních).

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné absolventské práce.

Program je akreditovaný Ministerstvem školství ČR jako rekvalifikační studium. Školné je osvobozeno od DPH

.

LEKTOŘI

Program je postaven na pečlivé přípravě curricula, na němž se podíleli nejen přední čeští a zahraniční odborníci na medicínské právo a bioetiku.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová,Ph.D.

ředitelka Akademie medicínského práva


přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1.LF UK v Praze

JUDr. Radek Policar

náměstek ministra pro legislativu Ministerstvo zdravotnictví ČR

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

členka správní rady Akademie medicínského práva

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

přednosta Ústav etiky a humanitních studí 3. LF UK