Lektoři 

Spolupracujeme se špičkovými lektory a profesory, úspěšnými odborníky se zkušenostmi s výukou managementu ve zdravotnictví.


Významnou předností našich programů je ta skutečnost, že výuku vedou lektoři spojující teoretické a akademické zkušenosti s řízením.

Ing. Pavel Brůna, MBA

Partner, Consult Hospital, s.r.o.

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

PhDr. Michal Čakrt

Odborník v oblasti manažerské typologie

Mgr. Dana Mudd, PhD.

Nezávislý konzultant v oblasti managementu, HR a řízení organizačních změn

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

Členka správní rady Akademie medicínského práva

JUDr. Radek Policar

Náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

přednosta Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK

Ing. Miroslav Zámečník

Partner, Boston Venture Central Europe, s.r.o.

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.

Předsedkyně akademické rady AHCM

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

Předseda správní rady AHCM

Ing. Markéta Černá

Executive Director, BIPP spol. s r.o.